Dlaczego żony zapominają o seksie?

   Przeczytaj również:  reklama
Jak działa szatan? 
Praktykujący, ale czy... wierzący?
Jakie są największe przeszkody w modlitwie?
O bzdurze horoskopów
Orgazm u kobiety.
Dlaczego wpadamy w depresję? 

okladka 0001

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw zastanowić się, jakie znaczenie ma cielesność i jak ważny jest akt małżeński.

„Jan Paweł II pisze, że ciało wyraża osobę. Oznacza to, że do wnętrza drugiej osoby mamy dostęp poprzez jej ciało. Ciało objawia osobę i za jego pośrednictwem człowiek nawiązuje relację osobową z drugim człowiekiem. Papież zauważa, że to właśnie ciało sprawia, że mężczyzna i kobieta od początku «komunikują» na gruncie stworzonej w nich i między nimi «komunii osób».Gdyby nie ciało, nie było by komunii. Kobieta i mężczyzna powierzają się sobie poprzez ciało. Ciało jest jak gdyby pomostem między nimi. […] podkreśla, że możemy być w pełni szczęśliwi dopiero wtedy, gdy żyjemy w komunii z drugim człowiekiem. […] Gdy stajemy się darem dla drugiego człowieka i gdy przyjmujemy dar, którym jest drugi człowiek dla nas, dopiero wtedy możemy być szczęśliwi. […]Jan Paweł II podkreśla, że taką szczególną sytuacją, w której wzajemnego obdarowania można najpełniej doświadczyć, jest akt małżeńskim moment współżycia seksualnego męża i żony. Współżycie seksualne może prowadzić  do jedności fizycznej, psychicznej i duchowej...” – ELEMENTARZ TEOLOGII CIAŁA WG JANA PAWŁA II.

Nie jest dobrze, kiedy czas wstrzemięźliwości trwa zbyt długo. „Małżonkowie mogą wtedy tracić coś bardzo potrzebnego i ważnego – poczucie jedności, bliskości intymności. Para małżeńska powinna przeżywać bliskość cielesną jako wielką wartość, a nie jako zagrożenie dla swego powołania. To wypływa z głębokiej naturalnej intuicji, która jest też intuicją moralną: że pełną jedność osiąga się wokladka 0001 pełnym akcie seksualnym. To jest ten moment oddania się sobie i zjednoczenia aż do końca. Kobieta i mężczyzna noszą w sobie tęsknotę za bliskością, za pełnią zjednoczenia.” - NIE BÓJ SIĘ SEKSU, CZYLI KOCHAJ I RÓB CO CHCESZ.

W tej tak ważnej dziedzinie, która jest źródłem siły małżeństwa trzeba nieustannie pracować i pielęgnować ją, poświęcać jej uwagę. Prawidłowo będzie rozwijała się i spełniała swoja rolę tylko i wyłącznie w warunkach miłości, wyłączności (wierności) i uczciwości, czyli nic innego ponadto, co małżonkowie sobie przyrzekali. „Kobiety uczą się swojej cielesności, radzenia sobie ze swoja płodnością, poznawania jej, rozumienia. To jest także sztuka uczenia się wzajemnej komunikacji, okazywania sobie troski, która wymaga wyczulenia na drugiego człowieka, a nie zamknięcia się w swoim świecie. Kobieta może poczuć, że wszystko jest na jej głowie, że jest tego za dużo. […] Natomiast mężczyzna może tak eksponować swoją seksualność, że nie będzie okazywał kobiecie tego, czego ona oczekuje: uczucia, ciepła, miłości. Nie da jej bezpieczeństwa. Nie dostrzeże jej zmęczenia. Kobieta znów nie będzie zauważała, że mężczyzna ma naprawdę bardzo silne potrzeby seksualne i nie można ich tak po prostu lekceważyć, czy nie dostrzegać. To nie jest łatwe i dlatego będą pojawiały się kłopoty w sferze seksualnej, tak samo jak kłopoty w komunikacji.” - NIE BÓJ SIĘ SEKSU …

Ogromną przeszkodą w budowaniu głębokich relacji małżeńskich jest brak zrozumienia swoich ról. Księga Rodzaju mówi do kobiet: Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. „Kryje się w tych słowach pewne światło, droga do szczęścia. Już tu na ziemi. […] Kobieta jest więc posłuszna, gdyż potrafi słuchać, a nie dlatego, że uważa się za gorszą. […] Kiedy kobieta poddaje się nie po to, by zostać zdeptaną, ale by przyjmować innych, wskazuje drogę mężczyźnie i całej rodzinie. Kobieta wyprzedza mężczyznę, ponieważ on potrzebuje, by go przyjęła.

IMG 0001Z taką kobietą – kobietą, która jest wierna, która nie jest rywalką, nie chce przejmować nad wszystkim kontroli i dominować, ale która nie pozuje na słabą kobietkę – mężczyzna może być płodny w szerokim tego słowa znaczeniu. […] Kochać jako pierwsza, ale i jako ostatnia. To na nas kobietach, spoczywa również zadanie dbania o miłość, podtrzymywanie domowego ognia.

[…] miłość dobrze funkcjonuje, kiedy wybieramy to, co wyłączne i ostateczne, a nie podążamy za emocjami, za swoimi potrzebami, za instynktem, za chęcią zaznania nowych uczuć i przeżycia świeżych doznań.[…] kiedy ulegamy swojemu egoizmowi, jesteśmy nieszczęśliwi, niespokojni, nigdy nie usatysfakcjonowani.” – WYJDŹ ZA MĄŻ I PODDAJ SIĘ! EKSTREMALNE PRZEŻYCIA DLA NIEUSTRASZONYCH KOBIET.

Drogi mężu, „czy czasami czujesz się w waszym małżeńskim łożu jak intruz? Masz wrażenie, że żona w końcu zgadza się na zbliżenie, bo już musi… bo nie ma innego wyjścia… Ale tak naprawdę jej niewypowiedzianym pragnieniem jest, aby mieć z tym po prostu spokój… […]

Kobieta jest po prostu zorientowana na jedność emocjonalną i dlatego tak ważne jest dla niej poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, mogłaby nawet żyć bez zbliżeń. […] Żona reaguje na czułe słowa, głos i dotyk. To ją zachęca do współżycia, ponieważ zaspakaja jej potrzeby emocjonalne, potrzebę zrozumienia i miłości.”

Droga żono, „czy czasami odnosisz wrażenie, że twój mąż nieustannie myśli tylko o jednym i wszystko mu się zokladka 0001 tym kojarzy? Być może masz poczucie, że gdybyś się w jakiś sposób nie chroniła, zamęczyłby cię w waszym małżeńskim łóżku… […] Musisz wiedzieć, że mężczyzna ze swej natury jest zorientowany na ciało i jedność cielesną. Współżycie jest dla niego czymś niezwykle ważnym i w danej sytuacji inne potrzeby mogą zejść na drugi plan.” – ZŁAMAĆ SZYFR, CZYLI JAK ZROZUMIEĆ MAŁŻONKA.

Miłość to przekraczanie siebie i mało kto wie, że mężczyzna i kobieta pod względem psychicznym nie pasują do siebie, dlatego bycie razem wymaga trudu, ale przede wszystkim świadomości i chęci zrozumienia odmienności współmałżonka – bo tak zostaliśmy stworzeni, a brak akceptacji tej rzeczywistości to nieakceptowanie rzeczywistości samego Stwórcy. Lekceważenie pragnień drugiej osoby w konsekwencji prowadzi do cierpienia i samotności.

Aby akt seksualny stał się miejscem przeżywania najgłębszej jedności trzeba czasu i „treningu” … w dialogu, komunikowaniu się, z czym mężczyźni mają wiele kłopotu. Więc ilekroć pomyślisz mężu o seksie zaraz myśl o dialogu.

A kobiety dlaczego zapominają o seksie? Bo mają inne „ważniejsze” sprawy na głowie, ale czy może być coś ważniejszego od więzi, jedności, czyli trwania i wzrastania w miłości ze swym mężem, przecież do tego właśnie zostaliśmy stworzeni i wszystko inne ma wypływać właśnie z tej jedności.

Dlatego, aby nie zapominać o tak ważnej sprawie żona powinna w swoim planie dnia zawsze rozważać i kontemplować czułość jaką sobie wzajemnie z małżonkiem okazują, a dalej to już potoczy się samo...

 

Partnerzy


logo 1  rcs zbliżenia katolik  pliszka

ikona

© Copyright 2020 - www.viaveritas.pl