Każdego dnia Jezus mówi do ciebie

Przeczytaj również:

  

 7 KWIETNIA

ok1JA JESTEM GARNCARZEM; ty jesteś gliną. Odlałem twoją formę jeszcze przed stworzeniem świata. Przygotowuję wydarzenia każdego dnia w taki sposób, aby uczynić cię takim, jakim sobie ciebie zamyśliłem. Moja wieczna Miłość działa w twoim życiu nieustannie. Zdarzają się dni, kiedy twoja i Moja wola płyną razem w jednym kierunku. Gdy tak się dzieje, masz poczucie, że sprawujesz kontrolę nad swoim życiem. Kiedy indziej wydaje ci się, że płyniesz w górę rzeki, pod prąd Moich celów. W takich chwilach powinieneś się zatrzymać i poszukać Mojego Oblicza. Opór, który czujesz, może pochodzić zarówno ode Mnie, jak i od złego.

Rozmawiaj ze Mną o tym, czego doświadczasz. Podążaj za Moim Duchem, On przeprowadzi cię przez zdradzieckie wody. Gdy płyniesz ze Mną wzburzonym strumieniem, niech zdarzenia formują cię takim, jakim chcę cię widzieć. Przez cały dzień mów „tak” swojemu Garncarzowi.

Iz 64.,8; Ps 27,8

8 KWIETNIA

JESTEM Z TOBĄ I DLA CIEBIE jako twój nieodłączny Towarzysz i Żywiciel. Pytanie tylko, czy ty jesteś ze Mną i dla Mnie. Ja nigdy cię nie opuszczam, ale ty możesz Mnie „opuścić”, ignorując Mnie. Opuszczasz Mnie, gdy myślisz lub zachowujesz się tak, jakby Mnie przy tobie nie było. Wiesz już, gdzie tkwi problem, gdy odczuwasz dystans w naszej relacji. Moja Miłość do ciebie jest niezmienna jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To ty zmieniasz się jak piaskowe wydmy, pozwalając, aby życie rzucało cię raz tu, raz tam.

           Gdy czujesz, że się ode Mnie oddalasz, wymów szeptem Moje Imię. Ta prosta czynność, wykonana w dziecięcej wierze, otwiera twoje serce na Moją Obecność. Mów do Mnie czule i przygotuj się na przyjęcie Mojej Miłości, która płynie i będzie wiecznie płynąć z krzyża. Raduję się, gdy otwierasz się na Moją kochającą Obecność.

 

Rdz 28,15; Rz 8,31; Hbr 13,8

 

9 KWIETNIAok1

JESTEŚ MÓJ NA WIEKI; nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej Miłości.  Ponieważ zainwestowałem w ciebie swoje życie, to bądź pewien, że się tobą zaopiekuję. Gdy twój umysł jest na jałowym biegu i myśli płyną swobodnie, często czujesz się niespokojny i samotny. Koncentrujesz się wówczas na rozwiązywaniu problemów. Aby wrzucić wyższy bieg, musisz po prostu zwrócić się do Mnie, przynosząc Mi siebie i swoje problemy.

          W Świetle Mojej Obecności uzmysławiasz sobie, że nigdy nie jesteś sam, i wiele twoich zmartwień natychmiast znika. Niektóre z nich mogą pozostać, ale staną się mniej ważne niż Ja i relacja, z której możesz czerpać do woli. W każdej chwili swojego życia stoisz przed wyborem: albo będziesz doświadczał Mojej Obecności, albo obecności problemów.

 

Rz 8,38-39;Wj 33,14

 

10 KWIETNIA

UFAJ MI W KAŻDE] NAJDROBNIEJSZEJ SPRAWIE. Nic w Moim królestwie nie jest przypadkowe. Z tymi, którzy Mnie miłują, współdziałam we wszystkim dla ich dobra. Zamiast analizować złożoność Mojego planu, spożytkuj energię na to, aby Mi dziękować í ufać bez względu na okoliczności.

          Gdy wędrujesz ze Mną, nic nie idzie na marne. Nawet twoje błędy i grzechy dadzą się przetworzyć w wartościowe surowce za sprawą przemieniającej mocy Mojej łaski.

        Gdy wciąż jeszcze otaczała cię ciemność, zacząłem opromieniać twoje splamione grzechem życie Światłem Mojej Obecności. W końcu wydobyłem cię z kałuży błota i wezwałem do przedziwnego swojego Światła. Oddałem za ciebie swoje Życie, więc możesz Mi ufać w każdej sprawie.

 

Jr 17,7; Rz 8,28; Ps 40,3;1P 2,9

                                             

11 KWIETNIA

OTO JEST DZIEŃ, KTÓRY JA UCZYNIŁEM. Raduj się zeń i wesel. Rozpocznij ten dzień z otwartymi dłońmi wiary, gotów przyjąć wszystko, czym  wypełnię ten epizod twojego życia. Uważaj, aby na nic nie narzekać, nawet na pogodę, bo to ja jestem Autorem wszystkiego, co ci się przydarza. Najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jest dziękowanie Mi za nie. Ten akt wiary uwalnia cię od niechęci, a Mnie pozwala działać i obracać sytuację na twoją korzyść.

             Aby radować się dzisiejszym dniem, musisz nim żyć. Wiedziałem, co robię, dzieląc dobę na dwadzieścia cztery części. Rozumiem człowieczą kruchość i wiem, że jesteś w stanie udźwignąć na swych barkach tylko jeden dzień. Nie martw się o jutro i nie tkwij w przeszłości. Moja Obecność właśnie dziś odsłania przed tobą obfitość Życia.

 

Ps 118,24; Flp 3,13-14.

 

Żródło:  fragment książki JEZUS MÓWI DO CIEBIE - Sarah Young

 

Partnerzy


logo 1  rcs zbliżenia katolik  pliszka

ikona

© Copyright 2020 - www.viaveritas.pl