Nie walcz z pokusą ...?!

Przeczytaj również:
- Jak działa szatan?
- Praktykujący, ale czy... wierzący?
- Jakie są najwieksze przeszkody w modlitwie?
- O bzdurze horoskopów.
- Orgazm u kobiety. 

PRZYZWÓLCIE NA WSZYSTKO - fragment ksiązki "ODWAŻYĆ SIĘ NA LĘK"

IMG 0001

[…] pewniejszą drogą jest metoda, która […] Zamiast stawić czoło pokusie - „przezwyciężyć” ją, próbujemy uciec tam, gdzie nie ma już pokusy, ani walki, ani zwycięstwa... ponieważ nie ma już pychy tego życia. Inaczej mówiąc, nie walczymy z pokusą, lecz zanurzamy się w pokorę, nie walcząc z pokusą, i usuwając tym samym jej truciznę. Gdy nam się to uda, uciekniemy nie tylko przed pokusą, ale i przed wszelkimi formami, jakie może przybrać pycha tego życia; porzucamy pole walki, uciekamy od świata, zaplątanego w toczące się wojny, by przybić do przystani pokoju, gdzie nie doświadczymy już zmagań, ponieważ tam nie ma już pychy. Mówiąc jeszcze inaczej - to prawda, że ciało jest słabe, lecz ta słabość, o ile nie prowadzi do wywyższenia naszego „ja”, nie jest niebezpieczna. Zamiast walczyć ze słabością (na czym polega pierwsza metoda), idziemy głębiej, zanurzamy się w ubóstwo duchowe i uciekamy w ten sposób przed trucizną pokusy, nie stając wcale oko w oko z samą pokusa. Zamiast przejść ponad przeszkodą, stajemy się mali i przechodzimy pod nią ...

Oczywiście, ta postawa wymaga wołania o pomoc. Uznajemy, że walka nas przerasta, błagamy Boga, aby On sam nas ochronił i wyzwolił. Można powiedzieć, że praktykując tę metodę,
IMG 0001 zawsze wygrywamy - nawet wtedy, gdy przegrywamy, ponieważ przynajmniej unikamy tego, co zazwyczaj towarzyszy naszym porażkom, a mianowicie zniechęcenia i złości, które pozbawiając nas nadziei, są o wiele bardziej niebezpieczne niż sama porażka. Tutaj przeciwnie - gdy nam się nie udaje, upokarzamy się, że ponieśliśmy porażkę i uciekamy przed pychą zniechęcenia, tak samo jak uciekliśmy przed pychą pokusy.

Dominikanin, ojciec Marie-Dominiqe Molinie nawrócił się w wieku dwudziestu pięciu lat, po dziesięciu latach przeżywania wątpliwości i niepokojów, to teolog i mistyk, autor książki ODWAŻYĆ SIĘ NA LĘK.

Książka ta to przewodnik na drodze ku pełni życia, w której znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań:

Jak zrozumieć samego siebie?

Co znaczy kochać?

Jaka postawa pozwala nam przyjąć Boga?

Jakie są skutki „wtargnięcia” Boga w nasze życie?

Co znaczą słowa Jezusa – "nie przyszedłem, by przynieść wam pokój (wg waszego wyobrażenia) lecz wojnę…"

Czym różni się STARE PRZYMIERZE i NOWE?

Czym jest tajemnica cierpienia i jak ją postrzegać?

Czy powinniśmy się umartwiać?

Na czym polega cierpienie czyśćca i cierpienie piekła?

 

 

 

Partnerzy


logo 1  rcs zbliżenia katolik  pliszka

ikona

© Copyright 2020 - www.viaveritas.pl